ประกาศ
     
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบ
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2563