กิจกรรม : พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีรายละเอียด :
    
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉาลาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของ อบต. ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ทรัพย์อนันต์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 200 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**